Srpski jezik

Vrste reči III

1. Koja tri prideva u srpskom jeziku grade komparaciju uz pomoć nastavka -š?

2. Pridev iz rečenice je kog vida? U sobu uđe mlad čovek.

3. Pridevi ''mali, jarki, žarki'' imaju samo:

4. Koji padeži imaju kraće, enklitičke oblike kod zamenica?

5. Kako glase opšte imeničke zamenice?

6. Kako glasi genitiv jednine broja ''dva'' muškog roda?

7. Kog su glagolskog roda sledeći glagoli: ''pisati, čitati, pevati, graditi'' ?

8. Kako glasi infinitivna osnova glagola ''reći'' i ''peći'' ?

9. Koji su složeni glagolski oblici u srpskom jeziku?

10. Kojoj vrsti reči pripadaju sledeće reči: ''uz, do, kraj, pored, na, iz, iznad'' ?

11. Kako glasi komparativ prideva "ljubak"?

12. Glagol "svitati" je:

13. Reč "o" u primeru "O, kako pahne snežni behar šljiva!" po vrsti reči je:

14. Pridev "noćni" po vrsti je:

15. U primeru "Ćuti!" glagol "ćutati" upotrebljen je u: