Srpski jezik

Vrste reči II

1. Komparativ prideva ''zao'' glasi:

2. U kom od sledećih primera primećujete neodređen vid prideva?

3. Reči ''doista, međutim, pak, dakako'' su:

4. Kog je vida glagol ''skakati'' ?

5. Dvovidski glagoli su?

6. Kakav je glagol ''češljati se'' ?

7. Imenice ''staklo, drvo, pesak, voda'' po značenju su:

8. Kojoj vrsti zamenica pripada zamenica ''nekakav'' ?

9. Koji su glagolski načini u srpskom jeziku?

10. Koje su vrste prideva sledeći primeri: ''srpski, niški, španski'' ?

11. Glagol "skakati" je:

12. Kako glasi glagol "vući" u glagolskom pridevu trpnom?

13. Kojoj vrsti zamneica pripada zamenica "nikoji"?

14. Kako glasi infinitivna osnova glagola "plesti"?

15. Kako glasi prezentska osnova glagola "plesti"?