Srpski jezik

Tvorba reči IV

1. Šta je u reči ''gradovi'' infiks ?

2. Kako glasi koren reči ''knjižara'' ?

3. Kojom tvorbom su nastale reči ''mlada, dobro, blago'' ?

4. Iz kog jezika potiču reči ''gulaš, varoš, ašov'' ?

5. Kako se nazivaju reči koje se koriste u određenim strukama i naukama?

6. Kojom tvorbom reči je nastala reč ''Beograd'' ?

7. Kako se nazivaju reči koje nastaju slaganjem ili kompozicijom?

8. Šta je sufiks u reči ''rodbina'' ?

9. Kojom tvorbom je nastala reč ''plavokosa'' ?

10. Reči ''leteći, šiveća, bivši'' nastale su:

11. Kojom tvorbom reči je nastala reč "Engleska"?

12. Prema sferi upotrebe reči "sinus, kosinus, baza, kiseline, stilistika, laringologija" spadaju u:

13. Frazeologizam "gde je Bog rekao laku noć" znači:

14. Kako glasi korenska morfema od reči "jeguljast"?

15. Nastavak za oblik u reči "misliti" glasi: