Srpski jezik

Takmičenje I

1. Koja je od sledećih imenica vlastita: braća, Miri, doručak, sto, puter, džem, kifle, vaza, cveće?

2. Koje su od sledećih imenica zajedničke: braća, Miri, doručak, sto, puter, džem, kifle, vaza, cveće?

3. Koje su od sledećih imenica zbirne: braća, Miri, doručak, sto, puter, džem, kifle, vaza, cveće?

4. Koje su od sledećih imenica gradivne: braća, Miri, doručak, sto, puter, džem, kifle, vaza, cveće?

5. Utvrdi prilošku odredbu u sledećoj rečenici: Pre pet hiljada godina drevni Indijci su uzgajali šećrnu trsku.

6. Utvrdi subjekat u sledećoj rečenici: Pre pet hiljada godina drevni Indijci su uzgajali šećrnu trsku.

7. Utvrdi predikat u sledećoj rečenici: Pre pet hiljada godina drevni Indijci su uzgajali šećrnu trsku.

8. Utvrdi objekat u sledećoj rečenici: Pre pet hiljada godina drevni Indijci su uzgajali šećrnu trsku.

9. Koje su reči nepravilno napisane: kolekcia, kajsija, pion, kolonizacia, regijon, kolekcija, kolonizacija?

10. Napiši infinitivnu osnovu glagola KRASTI.

11. Napiši infinitivnu osnovu glagola SEĆI.

12. Odredi vrstu naglašene reči: SVAKO radi svoj posao.

13. Odredi vrstu naglašene reči: NIKO nikome ne smeta.

14. Kako se zove sledeći glagolski oblik: BUDEMO PEVALI?

15. Kako se zove sledeći glagolski oblik: BEJAH PEVALA?