Srpski jezik

Sintaksa-rečenični članovi i padeži

1. Odredi padež i funkciju naglašene reči: MILOŠU se ide ide kući.

2. Odredi padež i funkciju naglašene reči: Mama je kupila VOĆE I POVRĆE na pijaci.

3. Odredi padež i funkciju naglašene reči: Kuća MOJIH RODITELJA.

4. Odredi padež i funkciju naglašene reči: On je krenuo KA VRATIMA.

5. Odredi padež i funkciju naglašene reči: On NEDELJOM odlazi na trčanje.

6. Odredi padež i funkciju naglašene reči: Raditi BEZ ODMORA.

7. Odredi padež i funkciju naglašene reči: Drhatati OD HLADNOĆE.

8. Odredi padež i funkciju naglašene reči: Ljudi često plaćaju U RATAMA u marketima.

9. Odredi padež i funkciju naglašene reči: Mi smo ostali na moru DESET DANA.

10. Odredi padež i funkciju naglašene reči: Miloš je došao SA DRUŠTVOM na zabavu.

11. Odredi padež i funkciju naglašene reči: Presekao je meso NOŽEM.

12. Odredi padež i funkciju naglašene reči: Ostavi jedno mesto ZA MENE.

13. Odredu padež i funkciju naglašene reči: Zamolio bih TE jednu stvar.

14. Odredi padež i funkciju naglašene reči: Zamolio bih te JEDNU STVAR.

15. Odredi padež i funkciju naglašene reči: ČUDNI LJUDI šetaju gradom ovih dana.

16. Odredi padež i funkciju naglašene reči: STARICI udariše suze na oči.

17. Odredi padež i funkciju naglašene reči: Starici udariše SUZE na oči.

18. Odredi funkciju/službu nagalšene reči: Starici UDARIŠE suze na oči.

19. Odredi padež i funkciju naglašene reči: Raditi stvari IZ LJUBOMORE.

20. Odredi padež i funkciju naglašene reči: TE NEDELJE sam učila.