Srpski jezik

Kombinovani test VIII

1. Reč MINISTARSTVO je po načinu tvorbe:

2. Naglašeni deo u reči gradOVi naziva se:

3. Kombinovanom tvorbom reči nastale su reči:

4. Kako glasi komparacija prideva MALI?

5. Kako glasi genitiv broja TRI?

6. Koja je vrsta reči reč BAR?

7. Glagol VEČERATI je po vidu:

8. U reči HRABROST sufiks je:

9. Pridev OŠTROUMAN nastao je:

10. Koji od sledećih glagola je nastao derivacijom (izvođenjem)?

11. Kako se zove najstariji spomenik srpske kulture?

12. Koje napisao prvu filološku raspravu "Slovo o pismenima"?

13. Koje godine Vuk Karadžić odlazi u Beč i upoznaje Jerneja Kopitara?

14. Kojoj grupi slovenskih jezika pripadaju ruski i beloruski jezik?

15. Izbaci uljeza iz niza: srpski, češki, poljski, slovački.