Srpski jezik

Kombinovani test IX

1. Afiksi su

2. Kako glasi tvorbena osnova reči MOLBA?

3. Izraz POTUĆI DO NOGU je:

4. U kojoj od sledećih reči pronalaziš prefiksoid?

5. Reč ŠUSTER pozajmljenica je iz:

6. Termini su:

7. Kako se zovu reči pozajmljenice iz ruskog jezika (sputnjik, zapeta, kružok..)?

8. U kom je padežu naglešeni deo rečenice: Prislonio se UZA ZID.

9. Kojoj vrsti reči pripada naglašeni deo rečenice: On je juče bio KOD mene.

10. GOSPODO, predstava upravo počinje. U kom je padežu naglašeni deo rečenice?

11. Padež koji se uvek odvaja zapetama je:

12. Kako se zove najstariji slovenski jezik?

13. U instrumentalu sa značenjem sredstva predlog se:

14. Skraćenica za reč GIMNAZIJA glasi?

15. U primeru "po pregrejanom krovu" upotrebljen je sledeći padež: