Srpski jezik

Kombinovani test III

1. Kako se naziva najmlađe slovensko pismo?

2. U kom veku Sloveni primaju pismenost i hrišćanstvo?

3. Koje godine Vuk Karadžić objavljuje prvo izdanje ''Srpskog rječnika'' ?

4. Šta proučava fonetika?

5. Koji glasovi su zvučni u srpskom jeziku?

6. Koje glasovne promene su izvršene u reči ''bezakonje'' ?

7. Koje glasovne promene su izvršene u reči ''spasioci'' ?

8. Kako glasi dativ broja dva ženskog roda?

9. Kakav je glagol ''zasvirati'' po svršenosti?

10. Kako glasi prezentska osnova glagola ''peći'' ?

11. Kako glasi infinitivna osnova glagola "peći"?

12. Reč koja je nastala dodavanjem sufiksa stranog porekla je:

13. Kojoj slovenskoj grupi pripada češki jezik?

14. Glasovi M, N, NJ su po mestu izgovora:

15. Kako glasi 3. lice množine prezenta glagola "proučiti"?