Srpski jezik

Kombinovani test II

1. Kako se naziva najstarije slovensko pismo?

2. Kako se naziva prva filološka rasprava koja svedoči o misiji Ćirila i Metodija i ko je njen tvorac?

3. Kako se naziva spomenik pisan ćirilicom iz XII veka?

4. Koliko ima vrsta reči u srpskom jeziku?

5. Kakve su imenice ''lišće, granje, kamenje'' po značenju ?

6. Kako se nazivaju imenice koje imaju samo množinu?

7. Kog je vida prisvojni pridev ''Markov'' ?

8. Kako glasi komparacija prideva ''visok'' ?

9. Kako se nazivaju reči koje potiču iz grčkog jezika?

10. Koliko morfema ima reč ''skućiti'' ?

11. Kako glasi glagolski prilog sadašnji od glagola "peći"?

12. Imenica "uloga" je pozajmljenica iz:

13. Kojom tvorbom reči je nastala imenica "besnilo"?

14. Sintagma "drveni sanduk" je po vrsti:

15. Koji dijalekat štokavskog narečja ijekavskog izgovora je uzeta kao osnova srpskog književnog jezika?