Srpski jezik

Fonetika I

1. Zvučni glasovi su:

2. Fonetika je:

3. Prednjonepčani (palatalni) suglasnici su:

4. Šta su sonanti po definiciji?

5. Koje su karakteristike vokala "o"?

6. Koji glas ne pripada sledećem nizu: j, đ, ž, k, d ?

7. Koji su nazalni (nosni) suglasnici u srpskom jeziku?

8. Koji glas je vibrant u srpskom jeziku?

9. Meki sonanti su:

10. U kojim od navedenih reči se javlja nepostojano A?

11. Koji su meki glasovi u srpskom jeziku?

12. Koji su poluvokali u srpskom jeziku?

13. Koja je glasovna alternacija (promena) izvršena u reči OTKRITI?

14. Reč PODŠIŠATI predstavlja primer za odstupanje od:

15. U genitivu jednine reči OTAC izvršena je: