Srpski jezik

Gramatika srpskog jezika

Nepostojano A

Fonetska alternacija Nepostojano A najčešće se uočava u nominativu jednine i genitivu množine. Prisutna je i kod imenica, i kod prideva, i kod glagola. A čest je slučaj da se javlja i kod predloga. Pročitaj više

Jotovanje

Kada se nenepčani suglasnik nađe ispred glasa J onda on prelazi u prednjonepčani suglasnik. Zubni suglasnici d, t, z, s, c + j > đ, ć, ž, š. Usneni suglasnici b, p, m, v + j > blj, plj, mlj, vlj. Sonanti l, n + j > lj, nj. Zadnjonepčani k, g, h + j > č, ž, š Pročitaj više

Palatalizacija

Palatalizacija je fonetska alternacija u kojoj se zadnjonepčani suglasnici k, g, h zamenjuju sa prednjonepčanim (palatalnim) suglasnicima č, ž, š. Pročitaj više

Sibilarizacija

Sibilarizacija je fonetska alternacija u kojoj zadnjonepčani (velarni) suglasnici k, g, h prelaze u sibilante c, z, s.Glasovi k, g, h nejčešće prelaze u c, z, s ispred nastavka i. Pročitaj više

Prevoj vokala

Pod pojmom prevoj vokala podrazumeva se stara glasovna promena koja se odnosi na promenu vokala (samoglasnika) u korenu jedne reči, čime su se stvarale reči srodnog ali različitog značenja. Rezultat ovakvih alternacija su promene vokala između reči sa istim korenom.Samu fonetsku alternaciju mogu činiti dva vokala ili više vokala. Pročitaj više